Błąd
o firmie referencje kontakt
 

 

Proponujemy Państwu fundusze inwestycyjne w renomowanej firmie SKANDIA.

Skandia została założona 150 lat temu w Szwecji. Prowadzi działalność w 25 krajach świata położonych na pięciu kontynentach. Jest notowana na giełdach w Londynie, Sztokholmie, Kopenhadze, Frankfurcie.
Zajmuje wysoką pozycję w rankingach największych firm światowych i jest liderem w dziedzinie długoterminowych programów oszczędnościowych.
W Polsce Skandia rozpoczęła działalność w 1999 roku. W swojej ofercie posiada nowoczesny na naszym rynku produkt "Multiportfel" zapewniający klientom dostęp do najlepszych funduszy inwestycyjnych różnych kategorii. Mamy ponad 50 sprawdzonych funduszy, które można zmieniać w dowolnej chwili bez jakichkolwiek opłat.
Dzięki Multiportfelowi nasi klienci mają dostęp do nowatorskiej, sprawdzonej w innych krajach koncepcji gromadzenia i inwestowania oszczędności stosownie do akceptowanego przez nich ryzyka i oczekiwań co do stopy zwrotu.
  WAŻNE !!!
Nie musisz mieć dużych pieniędzy !
Możesz inwestować poprzez regularne wpłaty !


KORZYŚCI !!!
 
Cecha produktu finansowego Lokata bankowa Fundusz Inwestycyjny Multiportfel 
Częściowe wyłączenie z egzekucji sądowej Nie    Nie    Tak1)
Możliwość przekazania wybranej osobie bez podatku od spadku i darowizn Nie    Nie    Tak2)
W przypadku śmierci ubezpieczonego brak podatku od spadku i darowizn Nie    Nie    Tak3)
Gwarancja wpłaconego kapitału Tak4) Nie    Tak5)
Zawieszona opłata za zmianę strategii inwestowania - Nie    Tak   
1)(3/4 aktywów) 2)ubezpieczonemu 3)uposażony 4)do wysokości sumy gwarancyjnej 5)w przypadku śmierci ubezpieczonego, zgodnie z ogólnymi warunkami umowy
  CIEKAWOSTKA !!!
Aktualne wyniki funduszy inwestycyjnych oraz inne informacje można znaleźć na stronie www.skandia.pl